Hur tänder du din kolgrill? Braständare? Skorstenständare? Tändvätska?

Oavsett metod så brukar det ta åtminstone 20 minuter att få en anständig glöd med kol, och minst 30 minuter för briketter. En mördande tråkig väntan för den entusiastiske grillmästaren.

För ett tag sedan fick jag dock ett tips av Erik på GrilleGrill (mycket trevlig blogg, rekommenderas!) – Varmluftspistol! Genom att värma på kolen och/eller briketterna på högsta effekt så får du en perfekt glöd på några minuter.

Tänd grillen med stålverkskänsla!

Såhär enkelt är det: 

1. Lägg önskad mängd grillkol och/eller briketter i en hög till kanten i grillen.

2. Anslut din varmluftspistol. Rikta den mot mitten av högen på full effekt.

3. När kolen är antänd, flytta varmluftspistolen bakåt någon decimeter. Håll kvar den här och se hur glöden sprider sig.

4. Fördela kolen i grillen.

5. Klart för grillning.

Snabbt, smidigt och slut på användande av luktande startbränsle!

Ett varningens finger:

När man tänder grillen enligt ovan så kommer det att flyga runt en del glödande partiklar, detta innebär att man bör undvika denna metod om man har känsliga kläder och/eller grillar på en plats med exempelvis torrt gräs. 

Rätt glöd med varmluftspistol